Nakaz zapłaty - porady prawne Alicji 


Dzisiaj kolejny wpis gościnny z poradą prawną, którą przygotowała dla Was Pani Adwokat Alicja Mól prowadząca Kancelarię Adwokacką w Tarnowie. 


Spłaciłeś już swoje zadłużenie, dostajesz nakaz zapłaty.
Co zrobić w takiej sytuacji?

Wszystkiego dowiesz się w artykule.


Dostałem nakaz zapłaty z pozwem z funduszu sekurytyzacyjnego, jak wynika z pozwu chodzi o dług, który już dawno spłaciłem. Co w takim przypadku robić?

Jeżeli otrzymamy pozew wniesiony przez fundusz sekurytyzacyjny albo jakikolwiek inny podmiot, tym bardziej wraz z nakazem zapłaty, to w najgorszym razie zostawiamy go i nie robimy kompletnie nic, choć dzieje się tak najczęściej, odradzam tego typu działanie, a raczej jego brak…. Szczególnie w przypadku zasygnalizowanym w pytaniu, jeżeli już spłaciliśmy zadłużenie, którego dotyczy dochodzone pozwem roszczenie. Dlatego poniżej przedstawiam krok po kroku - co powinno znaleźć się w sprzeciwie od nakazu zapłaty i kiedy powinien być wniesiony.

 

Termin wniesienia sprzeciwu


Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym wnosimy do sadu, który nam go przesłał, w terminie 14 dni od otrzymania nakazu z sądu. Jak liczyć ten termin? Przede wszystkim musimy dokładnie wiedzieć kiedy odebraliśmy nakaz. Nie liczy się tu data włożenia awizo do skrzynki pocztowej, a rzeczywiste odebranie listu na poczcie lub bezpośrednio od listonosza. Brak wiedzy na temat daty odbioru korespondencji z sądu może znacznie utrudnić wskazanie ostatniego dnia, w którym sprzeciw może być wniesiony, a niestety bardzo często tak się dzieje, dlatego zalecam zaznaczenie tej daty bezpośrednio po odbiorze. Jeżeli przykładowo odbierzemy list w środę 27 grudnia 2017 r. to termin na wniesienie sprzeciwu upływa w środę dwa tygodnie później tj. 10 stycznia 2018 r.

 

Sposób sformułowania sprzeciwu


Jeżeli pozew został sporządzony na urzędowym formularzu, aby sporządzić sprzeciw, należy przede wszystkim skorzystać z formularzy dostępnych w budynkach sądów, urzędów gmin oraz w internecie pod adresem www.ms.gov.pl.       Sprzeciw należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą, listem poleconym.


Niezachowanie warunków formalnych sprzeciwu, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, sprzeciw podlega odrzuceniu.

Poza warunkami formalnymi pozwu należy skoncentrować się na odpowiednim merytorycznym uzasadnieniu sprzeciwu. Typowymi zarzutami, które możemy złożyć są:
- zarzut przedawnienia – zasadniczo termin przedawnienia roszczenia wynosi 3 i 10 lat, w omawianym przypadku roszczenie pieniężne z tytułu np. kredytu bankowego przedawnia się z upływem 3 lat od dnia wymagalności
- zarzut bezpodstawności roszczenia - niewykazania roszczenia – to wierzyciel kierując pozew do sądu ma obowiązek udowodnienia istnienia oraz wysokości wierzytelności
- zarzut nieistnienia wierzytelności – ma miejsce szczególnie w przypadku opisanym w pytaniu, wierzytelność nie istnieje, gdy została już spłaconaReasumując otrzymując pozew z sądu nie warto go pozostawić bez żadnej odpowiedzi, często właśnie w sprzeciwie czy w odpowiedzi na pozew możemy tak sformułować zarzuty, że powództwo zostanie oddalone, w przeciwnym razie brak odpowiedzi pozwanego może spowodować uznanie twierdzeń drugiej strony za słuszne i uzasadniające roszczenie.

 Alicja Mól
www.alicjamol.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz