Alimenty na rzecz nastolatka


W związku z poradnikiem dotyczącym sprawy o alimenty na dzieci, pojawiło się wiele szczegółowych pytań, na które adwokat Alicja Mól, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Tarnowie, specjalizująca się w sprawach rozwodowych i rodzinnych, postara się odpowiedzieć w tym poście.
 Poprzedni wpis o alimentach znajdziesz tutaj -  Wszystko o alimentach


W szczególności w związku z wątpliwościami związanymi z tym - jak przedstawić wydatki na dziecko małe, a jak np. na nastolatka, przedstawię tutaj szczegółową propozycję zestawienia wydatków na nastoletnie dzieci, co zawsze jest konieczne dla właściwego sformułowana roszczenia alimentacyjnego.


Jak przygotować zestawienie wydatków w pozwie o alimenty?W trakcie przygotowań zestawienia wydatków na dzieci należy podzielić wszystkie koszty na 3 kategorie: bieżące - miesięczne wydatki, roczne wydatki i wieloletnie, co ułatwi później obliczenie wartości miesięcznej potrzebnych na utrzymanie dziecka pieniędzy, a tym samym spowoduje, iż łatwiej będzie uzasadnić żądaną kwotę alimentów.


Poniżej znajduje się lista wydatków, którą należy tylko wypełnić, oczywiście dla złożenia pozwu o alimenty proponuję złożyć również faktury czy najważniejsze rachunki, które będą stanowić dowód rzeczywistego ponoszenia tych kosztów przez osobę, pod której pieczą na co dzień dzieci się znajdują.


Przykładowo: Małoletnie dzieci mieszkają wspólnie z matką, która sprawuje nad nimi stałą opiekę i łoży na ich utrzymanie, ponosząc następujące koszty związane z utrzymaniem dzieci:- miesięczne koszty

  1. wyżywienie dzieci – …… zł zakupy, artykuły spożywcze,
  2. odzież, obuwie,  bielizna dla dzieci – ..…… zł
  3. kosmetyki, środki czystości – …….. zł
  4. koszty lekarstw, dojazdów do specjalistów, badania, dentysta – …….. zł.
  5. koszt rozrywki – kino, basen itp. – ….. zł
  6. koszt fryzjera – …… zł
  7. koszty związane z zapewnieniem dziecku mieszkania – koszt przypadający na dzieci ….. zł,

- roczne koszty:

  1. wszystkie opłaty związane z rozpoczęciem i kontynuacją roku szkolnego: książki, wyprawka, ubezpieczenie, komitet rodzicielski, wycieczki, przedstawienia, warsztaty – ….. zł (na rok szkolny)
  2. koszt wakacji letnich i zimowych – koszt ………. zł.

- koszty wieloletnie:

  1.  koszt mebli dla dzieci – …………… zł.


 w łącznej wysokości ……… zł.  Po wypełnieniu takiego zestawienia, nie będzie już problemu ze wskazaniem średniej miesięcznej kwoty, płatnej tytułem alimentów. Należy oczywiście pamiętać, iż kwota alimentów dochodzona pozwem stanowi część tych wydatków i musi być uzasadniona zarówno usprawiedliwionymi potrzebami małoletniego, jak i możliwościami zarobkowymi i majątkowymi pozwanego.


Adwokat Alicja Mól


www.alicjamol.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz